torstai 4. helmikuuta 2010

Ajankohtaista aselakiasiaa laidasta toiseen

Eduskunnassa sattuu ja tapahtuu...

"Hallintovaliokunnassa keväällä: Ase- ja arpajaislait sekä Paras-hanke

Hallituksen esitys käsiaseiden saannin rajoittamisesta (HE 106/2009) työllistää alkaneen kevätistuntokauden aikana useita valiokuntia. Hallintovaliokunta pääsee muotoilemaan aselain uudistuksesta mietintöä sen jälkeen, kun perustuslaki-, puolustus- sekä maa- ja metsätalousvaliokunta ovat antaneet asiasta lausunnon.

Hallitus esittää, että pistoolien, pienoispistoolien, revolvereiden ja pienoisrevolvereiden saatavuutta rajoitetaan siten, että käsiaseeseen saa luvan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä. Luvanhakijan pitää myös esittää ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antama todistus harrastuksestaan. Lupa on aluksi määräaikainen."

Lue eduskunnan tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Samoihin aikoihin toisaalla...

"(Aselaki) Hankkeen toisessa vaiheessa on ollut määrä tarkastella myös mahdollisia muutoksia ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevaan samoin kuin vaarallisia esineitä koskevan lainsäädäntöön Lisäksi tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisuudet ampuma-aseiden säilyttämisen valvonnan tehostamiseen ja ampuma-aseen lainaamista koskevien säännösten selventämiseen. Tarkasteltavaksi on ollut tarkoitus ottaa myös asetyyppien määritelmiä koskevat muutostarpeet sekä asealan elinkeinoa koskevien säännösten ja ampuma-aseiden tarkastusta koskevien säännösten muutostarpeet. Edelleen on ollut määrä selvittää tarpeet jousiaseiden ja tehokkaimpien ilma-aseiden luvanvaraistamiseen sekä kaasusumuttimia koskevien säännösten uudistamiseen."

Lue sisäasiainministeriön tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Lisää samasta tuutista...

"Ministeri Holmlund edellytti aselakihanketta koskevassa 14.1.2010 järjestetyssä kokouksessa, että sisäasiainministeriö pyytää Poliisihallitukselta aselainsäädännön uudistamiseen liittyvän selvityksen 31.3.2010 mennessä.

Aselainsäädännön uudistamisen II vaiheessa selvitetään muun muassa seuraavat valtioneuvoston 25.6.2009 antamaan lausumaan sisältyvät seikat:
1. Ampumaurheilukäyttöön soveltumattomien puoliautomaattisten käsiaseiden ja isokaliiperisten revolverien mallien kieltäminen
2. Voimassaolevien vanhojen aselupien uudelleentarkastelu
3. Aseiden säilytystä koskevien säännösten uudistamistarpeet
4. Tehokkaita ilma-aseita ja jousitoimisia aseita koskevan sääntelyn uudistaminen
Samassa yhteydessä arvioidaan muut aselainsäädännön uudistamistarpeet."

Lue sisäasiainministeriön tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Väliin hieman poliisihallitusta...

Poliisihallitus ohjeisti 14.1.10 päivätyssä kirjeessään ampuma-aseen deaktivoimisesta ja aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvotttomaksi.

Ohje suomeksi tästä linkistä ja samma på svenska tästä linkistä.Ja loppukevennyksenä parit "salatut kansiot"...

Hankkeen nimi: Ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttaminen
Valmistelija : Aulanko, Riitta, lainsäädäntöneuvos, sisäasiainministeriö
Hankenumero: SM094:00/2009

Hankkeen nimi: Ampuma-asetuksen muuttaminen, valtioneuvoston asetuksen valmistelu
Valmistelija : Aulanko, Riitta, lainsäädäntöneuvos, sisäasiainministeriö
Hankenumero: SM102:00/2009

Hankkeen nimi: Valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja tarvikkeiden käsittelystä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttaminen
Valmistelija : Aulanko, Riitta, lainsäädäntöneuvos, sisäasiainministeriö
Hankenumero: SM093:00/2009

1 kommentti:

Reijo kirjoitti...

Välillä pientä ristiriitaisuutta kyllä havaittavissa noissa eduskunnan kannanotoissa. Parasta olisi, että aseet säilytettäisiin siellä, missä niitä tarvitaan. Ampumaradan tai metsätuvan asekaapissa. Tosin valvonta pitäisi olla viimeisen päälle.