maanantai 26. lokakuuta 2009

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Asealan asiantuntijat ovat tehneet kantelun oikeuskanslerille. Kantelun kohteena on Sisäasiainministeriön hallinnonala ja erityisesti; sisäasiainministeri Holmlund, valtiosihteeri Pelttari, poliisiylijohtaja Paatero ja kansliapäällikkö Viljanen sekä asehallintoyksikön hallitusneuvos Laiho ja projektipäällikkö Lehtonen.

Asiasta annettiin seuraavanlainen lehdistötiedote 27.10.2009:

ASELAIN VALMISTELUSTA
JA LAITTOMISTA OHJEISTA
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Ampuma-aselain valmistelussa rikottiin hyvää hallintotapaa, koska asiantuntijoita, kansalaisia ja heitä edustavia järjestöjä ei kuultu käytännössä lainkaan. Lakiesityksen sisältö oli jo päätetty, ennen kuin järjestöillä oli tilaisuus esittää näkemyksensä, todetaan kahdeksan ampujia edustavan järjestön viime perjantaina oikeuskanslerille jättämässä kantelussa. Sisäministeri Anne Holmlund selitti eduskunnassa 10.9.2009, ettei järjestöjen näkemyksiä voitu ottaa huomioon, koska ne poikkesivat "täysin" hallituksen iltakoululinjauksesta. Tunnustus osoittaa, ettei kansalaisia ollut tarkoituskaan kuunnella.

Edes sisäministeriön nimeämä ampuma-aselautakunta ei voinut valmisteluun vaikuttaa, sillä lautakunnan johto oli kolmen ministeriön virkamiehen käsissä. Samat virkamiehet valmistelivat  ampuma-aselain muutosesityksen. Yksi heistä jopa nimettiin edustamaan lautakunnassa kansalaisjärjestöä, Aseseppien yhdistystä, ilman yhdistyksen suostumusta. 

Kantelun toinen kohde ovat lokakuussa 2007 voimaan tulleet aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet (AYO), sekä sisäministeriön poliisijohdon 29.9.2008 antama ohje aselupien myöntämisperusteista. Järjestöt toteavat ohjeiden olevan monilta osiltaan lainvastaisia. Ne ovat johtaneet siihen, että poliisipiireissä joudutaan miettimään noudattaako lakia vai ohjeita. Lain pitäisi olla virkamiehen ainoa ohjenuora, mutta sen noudattaminen voi johtaa esimiesten sanktioihin. Järjestöt vaativat oikeuskanslerinvirastolta toimia ohjeiden kumoamiseksi.

Kantelun ovat allekirjoittaneet Asealan Elinkeinonharjoittajat ry., Asehistorian Liitto ry, Asekauppiaiden Liitto ry, Aseseppien yhdistys ry, Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf., NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry, Suomen Asehistoriallinen Seura ry, Suomen Ilma-Aseharrastajat ry.

Lisätietoja / ytterligare information:
Jukka Sassi – Asehistorian Liitto ry
Mika Niemelä– Suomen Ilma-aseharrastajat ry
Caspar von Walzel - Svenska Reservofficersklubb rf


Tutustu kanteludokumenttiin tarkemmin tästä linkistä.


EDIT:
OKV:n vastaus ENSIMMÄISEEN kantelukirjeeseen tästä linkistä.
TOINEN kantelukirje tästä linkistä.

tiistai 20. lokakuuta 2009

Aselupia peruutetaan mielivaltaisesti

Viime viikolla julkistettujen tietojen mukaan ampuma-aseiden hallussapitolupia on peruutettu tänä vuonna jo yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Vuoteen 2007 verraten aselupien peruutukset ovat lisääntyneet noin 50 prosenttia.

Ammunnan harrastajat kannattavat aseluvan peruuttamista huume-, väkivalta- tai ampuma-aserikoksiin syyllistyneeltä henkilöltä. Ne ovat lain mukaisia perusteita. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että aseenomistajien tällaiset teot olisivat lyhyessä ajassa lisääntyneet 50 prosentilla. Aselupien peruutetaan myös keinotekoisilla syillä, perusteilla joita voimassaoleva laki ei tunne. Vaikka laki antaa lupaviranomaiselle huomattavan paljon harkintavaltaa, se ei anna oikeutta mielivaltaan. Osa vääristä päätöksistä johtuu sisäministeriön syksyllä 2008 antamista ohjeista, jotka sisältävät lainvastaisia määräyksiä.

Helsingissä aselupien peruutuksia on perusteltu esimerkiksi ylinopeusakoilla. Turussa on paljastunut tapaus, jossa iäkkään henkilön aseluvat peruutettiin, koska hän ei ollut maksanut tämän metsästysvuoden riistanhoitomaksua. Maksua ei kuitenkaan ole pakko maksaa joka vuosi, jos metsästyksessä on välivuosi, eikä maksujen seuranta kuulu poliisille. Turun poliisilaitos oli myös hankkinut henkilöstä, tämän tietämättä, lääkärinlausunnon. Lääkärin mukaan lupien peruuttamiselle ei ollut mitään aihetta, mutta ne peruutettiin silti.
Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys ampuma-aselain muuttamiseksi laajentaisi suuresti poliisin oikeutta hankkia kansalaisten salassa pidettäviä terveystietoja. Perusoikeuksia vakavasti loukkaava esitys johtaisi todennäköisesti viranomaisten yhä laajempaan mielivaltaan.

Lisätietoja ampumajärjestöjen edustajilta:
Timo Huikkala (Asekauppiaiden Liitto ry) p. 0400 632 088
Runo Kurko (NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry) p. 045 126 6952
Jari Mäkinen (Suomen Asehistoriallinen Seura ry) p. 050 52 48 466

maanantai 19. lokakuuta 2009

Yksityiskohtaiset lakiesityksen ongelmat

Tutustu ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöjen näkemykseen niistä ongelmista ja vaikutuksista, joita virheellinen aselakiesitys toisi läpimennessään harrastajille ja viranomaisille. Useat havaituista virheellisyyksistä ovat seurausta lakiehdotuksen valmistelijoiden erittäin huonosta asetekniikan tuntemuksesta ja lähes mitättömästä ampuma- sekä metsästysharrastuksen tuntemuksesta.

Voit tutustua dokumenttiin Aselaki-Info -verkkosivuilla tästä linkistä.Lataa dokumentti kokonaisuudessaan tästä linkistä. [pdf]

sunnuntai 11. lokakuuta 2009

Infotilaisuus eduskunnassa

Alan intressipiirit järjestivät kansanedustajille suunnatun infotilaisuuden Eduskunnassa 7.10.2009.
Tilaisuudessa vieraili useita kymmeniä edustajia ja heidän avustajiaan. Paikalla oli ilmeisesti myös joitain SM:n virkamiehiä.

Oheisista linkeistä voit ladata tilaisuudessa jaetun materiaalin joka on toimitettu myös kaikille kansanedustajille sähköisessä muodossa.

Lataa materiaalipaketti tästä linkistä.

keskiviikko 7. lokakuuta 2009

Perhe on pahin?

Perhe on pahin (engl. All in the Family) oli yhdysvaltalainen ensimmäinen Suomessa esitetty saippuaoopperaparodia ja tilannekomedia [Wikipedia]. Kuten on moneen otteeseen todettu, tilannekomiikkaa ja farssia kerrakseen löytyy myös hallituksen aselakiesityksestä - sama linja näyttäisi jatkuvan myös aselakiesityksen valiokuntakäsittelyssä.

Kimmo Sasin ja Jacob Södermanin johtama perustuslakivaliokunta käsittelee hallituksen esitystä ampuma-aselaiksi 7.10.2009. Käsittelyssä perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijana muun muassa professori Veli-Pekka Viljasta, joka on sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen (sd) aviomies. Kansliapäällikkö Ritva Viljasen puoliso, oikeustieteen professori Veli-Pekka Viljanen toimii ilmeisesti Turun yliopistossa valtiosääntöoikeuden professorina ja lukuisten hakukoneosumien kautta hän on ollut erittäin käytetty asiantuntija eri ministeriöitä koskevissa hallituksen esityksissä.

Kansliapäällikkö Viljanen on virkansa puolesta ollut keskeisesti mukana ampuma-aselain valmistelutyössä.  Hän on sekä valmistelutyön kautta että julkisuuteen antamiensa lausuntojen mukaan vahvasti sitoutunut lakiesitykseen. Koska kysymys on sisäasiainministeriön kiinteässä ohjauksessa ja valvonnassa tehdystä lakiesityksestä, jonka ohjauksessa ja valvonnassa kansliapäälliköllä on ollut erittäin keskeinen asema, olisi hänen aviomiehensä professori Viljanen kansalaisten oikeustajun mukaan hieman jäävi kuultavaksi asiantuntijana (tässäkin) asiassa. Jääviyskysymyksellä on aselakiasiassa erityistä merkitystä, koska kaikkien intressipiirien käsityksen mukaan lakiesitys on ristiriidassa ainakin perustuslain 6 § (yhdenvertaisuus), 13 § (yhdistymisvapaus) sekä 124 §:n (hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle) kanssa.

Olisikohan siis aika selvittää oikeustieteen professori Veli-Pekka Viljasen ja kansliapäällikkö Ritva Viljasen keskinäiset esteellisyydet. Mielenkiintoista on myös nähdä jatkaako perustuslakivaliokunta asiantuntijoiden kuulemista vai tyytyykö se tänään keskiviikkona kuultavaan porukkaan, jossa vain Mikael Hiden ja Kauko Sipponen ovat kunnollisia perustuslakiasiantuntijoita. Jatko tai tyytyminen on esityslistan mukaan auki.

Perustuslakivaliokunnalle 6.10. lähetetty kirjelmä tästä linkistä. [pdf]

Ps. Asevastaisen sisäpiirin touhuihin ja vasemmistolaiseen käsitykseen demokratiasta viitattiin aikaisemmassa blogikirjoituksessa "Aselaki on laaja lakikokonaisuus - ei sitä näin laadita!". On muistettava, että presidenttimme (sd) on yksin suuressa viisaudessaan tiennyt - vasten valtioneuvoston mielipidettä - Viljasen (sd) parhaimmaksi henkilöksi keskeiselle hallintopaikalle kansliapäälliköksi. Hyvien ystävien tukemisen lisäksi tiedossa on myös presidenttimme puoluetovereiden puolisoita jotka mm. "naiseuteen" perustuen ovat ohittaneet selvästi pätevämpiä hakijoita. Tässä yhteydessä voidaan mainita esimerkiksi Pauliine Koskelon valinta Korkeimman oikeuden presidentiksi. Itäeurooppalaiset virkaannimitystavat näköjään kukoistavat edelleen ainakin Mäntyniemen naissaunaseurueissa.Edit: Lue myös Rouva Viljasta sivuava hyvä blogikirjoitus "Mikä tahansa on ase väärissä käsissä"

maanantai 5. lokakuuta 2009

Minne on kaikki pyssyt pantu?

Asevastaisuudestaan tunnettuun Sanoma-viestintäkonserniin kuuluva Helsingin Sanomat julkaisi tuoreimmassa kuukausiliitteessään yllättävänkin asiallisen artikkelin "Nyt puhuvat aseet" -otsikon alla. Olemassa olevan näkökulman ja julkaisun tyylilajin sekä kyseisen konsernin toimittajien asiaan perehtyneisyyden tuntien lopputulos olisi kuitenkin voinut olla lähes mitä tahansa.

Lue HS Kuukausiliitteen artikkeli tästä linkistä. [pdf]torstai 1. lokakuuta 2009

Viranomaiset eivät noudata lakia? - Osa II

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jyrki Kasvin /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 709/2009 vp:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä,
että aselupapäätöksissä noudatetaan
voimassa olevaa ampuma-aselakia?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Esillä olevassa tapauksessa Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut poliisilaitoksen tekemän päätöksen, jolla pistoolin hallussapitolupa oli annettu määräaikaisena. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan, ettei asiassa ole esitetty ampuma-aselain (1/1998) 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä ampuma-aseen hallussapitoluvan määräaikaisuudelle, minkä vuoksi poliisilaitoksen päätös on kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

Ampuma-aselakia koskevan hallituksen esityksen (HE 183/1997 vp.) 53 §:n 1 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan hallussapitolupa olisi pääsääntöisesti annettava toistaiseksi voimassa olevana. Erityisestä syystä hallussapitoluvan voisi kuitenkin antaa määräaikaisena. Tämä voisi olla perusteltua muun ohella silloin, kun kyseessä on luvansaajan ensimmäinen ampuma-ase.

Helsingin hallinto-oikeus on todennut päätöksen perusteluissa, ettei sisäasiainministeriön ohjeen mainitseminen ole laissa tarkoitettu erityinen syy. Hallinto-oikeus ei siis päätöksessään ole ottanut kantaa siihen, ovatko ne syyt, jotka ovat olleet ohjeen antamisen perusteena, laissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Kysymyksessä viitatusta hallinto-oikeuden päätöksestä ei siten ilmene hallinto-oikeuden kantaa siihen, onko sisäasiainministeriön 29 päivänä syyskuuta 2008 antama ohje ampuma-aselain 53 §:n vastainen lupien määräaikaisuutta koskevalta osaltaan.

Vaasan hallinto-oikeus on puolestaan 26.6.2009 antanut ratkaisun, jossa se on vahvistanut poliisilaitoksen päätöksen, jolla lupa oli annettu määräaikaisena. Kysymys ei ollut luvanhakijan ensimmäisestä käsiaseesta. Päätöksen perusteluissa on todettu hakemuksen kohteena olleen itselataavalla kertatulella toimivan pistoolin olevan tehokas ja tulivoimainen, minkä vuoksi sen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuva riski on otettava huomioon.

Vaasan hallinto-oikeus on 16.9.2009 antanut kaksi uutta käsiaseluvan määräaikaisuutta koskevaa ratkaisua, jotka vastaavat edellä mainittua Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua. Sisäasiainministeriö selvittää parhaillaan, onko edellä mainittujen päätösten johdosta tai muista syistä johtuvia tarpeita muuttaa annettuja ohjeita tai antaa lisäohjeistusta.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2009
Sisäasiainministeri Anne Holmlund

**********************************

On erittäin epätodennäköistä, että SM tulee koskaan myöntämään olleensa väärässä suoltaessaan poliisihallintoon lainvastaisia ohjeita tai ylipäätään vakavasti harkitsisi lain noudattamista? Ministeri Anne Holmlundin vastineen viimeinen kappale tarkoittanee käytänössä sitä, että AAHY:n hallintoneuvos Jouni Laiho ja lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen ovat parhaillaan selvittämässä minkälaisilla ohjeen tarkennuksien korjauksilla ja lisäohjeiden lisäohjeilla lain kiertämistä voidaan jatkaa. Ainahan asian käsittelemistä voidaan myös lykätä ja toivoa, että surkea aselakiesitys läpimennessään vaimentaa kyselijät ja vie samalla pohjan kaikilta kanteluilta sekä valituksilta. Luultavimmin kuitenkin poliisiylijohtaja Mikko Paateron pöydälle ilmestyy lähipäivinä jälleen uusi "kiertokirje" allekirjoitettavaksi ja toimitettavaksi poliisin lupahallintoon? Näin nokkelasti nämä "demokraattorimme" jälleen edistävät byrokratiaa ja heikentävät aseturvallisuutta. Mistä näitä poliitikkoja ja virkamiehiä oikein tulee?

Ampuma-aselain noudattaminen aselupapäätöksissa - kysymysteksti kokonaisuudessaan tästä linkistä.