maanantai 26. lokakuuta 2009

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Asealan asiantuntijat ovat tehneet kantelun oikeuskanslerille. Kantelun kohteena on Sisäasiainministeriön hallinnonala ja erityisesti; sisäasiainministeri Holmlund, valtiosihteeri Pelttari, poliisiylijohtaja Paatero ja kansliapäällikkö Viljanen sekä asehallintoyksikön hallitusneuvos Laiho ja projektipäällikkö Lehtonen.

Asiasta annettiin seuraavanlainen lehdistötiedote 27.10.2009:

ASELAIN VALMISTELUSTA
JA LAITTOMISTA OHJEISTA
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Ampuma-aselain valmistelussa rikottiin hyvää hallintotapaa, koska asiantuntijoita, kansalaisia ja heitä edustavia järjestöjä ei kuultu käytännössä lainkaan. Lakiesityksen sisältö oli jo päätetty, ennen kuin järjestöillä oli tilaisuus esittää näkemyksensä, todetaan kahdeksan ampujia edustavan järjestön viime perjantaina oikeuskanslerille jättämässä kantelussa. Sisäministeri Anne Holmlund selitti eduskunnassa 10.9.2009, ettei järjestöjen näkemyksiä voitu ottaa huomioon, koska ne poikkesivat "täysin" hallituksen iltakoululinjauksesta. Tunnustus osoittaa, ettei kansalaisia ollut tarkoituskaan kuunnella.

Edes sisäministeriön nimeämä ampuma-aselautakunta ei voinut valmisteluun vaikuttaa, sillä lautakunnan johto oli kolmen ministeriön virkamiehen käsissä. Samat virkamiehet valmistelivat  ampuma-aselain muutosesityksen. Yksi heistä jopa nimettiin edustamaan lautakunnassa kansalaisjärjestöä, Aseseppien yhdistystä, ilman yhdistyksen suostumusta. 

Kantelun toinen kohde ovat lokakuussa 2007 voimaan tulleet aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet (AYO), sekä sisäministeriön poliisijohdon 29.9.2008 antama ohje aselupien myöntämisperusteista. Järjestöt toteavat ohjeiden olevan monilta osiltaan lainvastaisia. Ne ovat johtaneet siihen, että poliisipiireissä joudutaan miettimään noudattaako lakia vai ohjeita. Lain pitäisi olla virkamiehen ainoa ohjenuora, mutta sen noudattaminen voi johtaa esimiesten sanktioihin. Järjestöt vaativat oikeuskanslerinvirastolta toimia ohjeiden kumoamiseksi.

Kantelun ovat allekirjoittaneet Asealan Elinkeinonharjoittajat ry., Asehistorian Liitto ry, Asekauppiaiden Liitto ry, Aseseppien yhdistys ry, Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf., NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry, Suomen Asehistoriallinen Seura ry, Suomen Ilma-Aseharrastajat ry.

Lisätietoja / ytterligare information:
Jukka Sassi – Asehistorian Liitto ry
Mika Niemelä– Suomen Ilma-aseharrastajat ry
Caspar von Walzel - Svenska Reservofficersklubb rf


Tutustu kanteludokumenttiin tarkemmin tästä linkistä.


EDIT:
OKV:n vastaus ENSIMMÄISEEN kantelukirjeeseen tästä linkistä.
TOINEN kantelukirje tästä linkistä.

Ei kommentteja: