perjantai 30. huhtikuuta 2010

ASELAKIESITYS VAATII ISON REMONTIN

Ampujien kritiikki osui maaliin

Eduskunnan perustuslakivaliokunta puuttui aselain muutosesityksestä antamassaan lausunnossa lähes kaikkiin niihin kohtiin, joita myös ampujia edustavat asiantuntijajärjestöt pitävät perustuslain kannalta kyseenalaisina. Hallituksen jättäessä esityksensä eduskunnalle keväällä 2009 sisäministeri Anne Holmlund vakuutti, oikeusministeriön väitteisiin nojaten, lakiesityksen menevän läpi tavallisena lakina. Näin ei ole, vaan lakia on muutettava, päätti perustuslakivaliokunta. Ampujien järjestöt pitävät PeV:n linjauksia oikean suuntaisina.

Lausunnossa torjutaan terveydenhuollon henkilökunnalle vaadittu vapaa oikeus rikkoa salassapitovelvollisuutensa ja väittää kansalaista kelvottomaksi aseenhaltijaksi, ilman että kansalainen saisi tietää kuka ja millä perusteella näin väittää. Valiokunta vaati myös täsmennettäväksi, millä perusteella poliisi saisi aseluvan hakijoiden terveystiedot. Toisaalta valiokunta jätti ehtojen määrittelyn kovin väljäksi.

Perustuslakivaliokunnan lausunto osoittaa kuinka tavattoman vaikea lakiesityksestä on saada toimivaa lakia. Aselupien myöntämisessä tärkeintä on varmistua ensiluvan hakijan kelpoisuudesta, mutta siihen hallitus ei esitä reaalisia keinoja. Lakiesityksessä esimerkiksi vaaditaan kahden vuoden harrastusta seuroissa ja seurojen aseilla, ennen oman pistooliluvan saamista. Ampumaseuroilla ei ole aseita, eikä kouluttajiakaan, näin pitkään alkeiskoulutukseen. Lupakäytäntöä ei voida perustaa järjestelmiin, joita ei ole olemassakaan.

Hallitus rikkoi omia sitovia ohjeitaan lakiesitysten valmistelusta, sivuuttaessaan kansalaiset kokonaan aselain muutoksen valmistelusta. Lopputuloksena oli harrastelijamainen ehdotus. PeV:n kuulema Eurooppa-oikeuden asiantuntija Pertti Eilavaara moitti esitystä ankarasti. ”Herää kysymys, miksi on esitetty väärä tulkinta, suoranainen valhe koko asiasta”, hän kritisoi esityksen perusteluja. Oikeuskanlerivirastolla on tutkittavanaan järjestöjen kantelu lakivalmistelun pelisääntöjen rikkomisesta.

Asiantuntijajärjestöt ovat kuitenkin edelleen valmiit yhteistyöhön, jotta aselaki pysyy jatkossakin toimivana, ja turvallisuutta parannetaan käytännössä, eikä mielikuvissa.

LISÄTIETOJA:
Antti Sukuvaara, Asealan elinkeinonharjoittajat (AAE), 040 772 6689
Timo Huikkala, Asekauppiaiden liitto, 0400 632 088
Caspar von Walzel, Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, 050 353 4714

keskiviikko 28. huhtikuuta 2010

Aselaki perustuslain vastainen !

Iltalehti uutisoi 28.4 Professori Pertti Eilavaaran tuominneen aselakiesityksen...

Lue koko artikkeli tästä linkistä.

Iltalehden verkkouutinen tästä linkistä.

Katso professori Eilavaaran haastattelu tästä linkistä.

Eilavaaran lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä [Flash slideshow].

torstai 8. huhtikuuta 2010

Uusi aselakiesitys antaa keinot sananvapauden rajoittamiseen

Vuosikymmeniä Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäsenyys oli edellytys radioamatööriluvan saannille. Lakia muutettiin 1989 perustuslain vastaisena ja yhdistykselle asetettu valvontavelvollisuus poistettiin.

Nyt ajetaan läpi uutta aselakia, jossa aseluvan saanti sidotaan yhdistyksen jäsenyyteen. Minulla on kokemusta yhdistymispakon käytöstä keinona toimittajan sananvapauden rajoittamiseen. Toimitin 1980-luvulta 2000-luvun alkuun järjestöistä riippumatonta radioharrastajien Skanneri-lehteä. Noina vuosina jouduin usein painostuksen kohteeksi arvostellessani valvontaviranomaiseksi nostettua järjestöä. Myös erottamistani Suomen Radioamatööriliitosta esitettiin liiton hallitukselle. Perusteluna oli sopimaton käytös, eli toimittajana harjoittamani kriittinen ja paljastava kirjoitteluni amatööriharrastuksen harmaista puolista.

Nyt luodaan uutta yhdistyspohjaista ilmiantojärjestelmää, joka ei koske vain muutamaa tuhatta radioamatööriä vaan noin puoltatoista miljoonaa aseenomistajaa ja heidän perheenjäsentään. Vastuuta aseluvan myöntämisestä halutaan siirtää ampuma- ja metsästysseuroille ja riistanhoitopiireille. Kouluttamattomat henkilöt saavat poliisin arviointivallan ja lakiin kirjoittamattoman velvollisuuden antaa ilmi epämiellyttävät aseenomistajat.

Koin työssäni viime vuosituhannella miten rehellisyys voi johtaa lakisääteisen harrastusoikeuden menettämiseen. Toteutuessaan uusi aselaki johtaa siihen, että aselupia suosittelevat ampumaseurojen vapaaehtoistyöntekijät alkavat pelätä ja nukkua yönsä huonosti miettien, mitä aseluvan saanut tai tämän perheenjäsen mahtaa parasta aikaa touhuta.

Valmisteilla on kyttäysjärjestelmä – kopio vanhasta kunnon Neuvostoliitosta, missä autonkin saattoi ostaa vain nuhteeton puolueen jäsen.

Esa Salldén
OH6NFV, toimittaja
Petäjävesi