perjantai 30. huhtikuuta 2010

ASELAKIESITYS VAATII ISON REMONTIN

Ampujien kritiikki osui maaliin

Eduskunnan perustuslakivaliokunta puuttui aselain muutosesityksestä antamassaan lausunnossa lähes kaikkiin niihin kohtiin, joita myös ampujia edustavat asiantuntijajärjestöt pitävät perustuslain kannalta kyseenalaisina. Hallituksen jättäessä esityksensä eduskunnalle keväällä 2009 sisäministeri Anne Holmlund vakuutti, oikeusministeriön väitteisiin nojaten, lakiesityksen menevän läpi tavallisena lakina. Näin ei ole, vaan lakia on muutettava, päätti perustuslakivaliokunta. Ampujien järjestöt pitävät PeV:n linjauksia oikean suuntaisina.

Lausunnossa torjutaan terveydenhuollon henkilökunnalle vaadittu vapaa oikeus rikkoa salassapitovelvollisuutensa ja väittää kansalaista kelvottomaksi aseenhaltijaksi, ilman että kansalainen saisi tietää kuka ja millä perusteella näin väittää. Valiokunta vaati myös täsmennettäväksi, millä perusteella poliisi saisi aseluvan hakijoiden terveystiedot. Toisaalta valiokunta jätti ehtojen määrittelyn kovin väljäksi.

Perustuslakivaliokunnan lausunto osoittaa kuinka tavattoman vaikea lakiesityksestä on saada toimivaa lakia. Aselupien myöntämisessä tärkeintä on varmistua ensiluvan hakijan kelpoisuudesta, mutta siihen hallitus ei esitä reaalisia keinoja. Lakiesityksessä esimerkiksi vaaditaan kahden vuoden harrastusta seuroissa ja seurojen aseilla, ennen oman pistooliluvan saamista. Ampumaseuroilla ei ole aseita, eikä kouluttajiakaan, näin pitkään alkeiskoulutukseen. Lupakäytäntöä ei voida perustaa järjestelmiin, joita ei ole olemassakaan.

Hallitus rikkoi omia sitovia ohjeitaan lakiesitysten valmistelusta, sivuuttaessaan kansalaiset kokonaan aselain muutoksen valmistelusta. Lopputuloksena oli harrastelijamainen ehdotus. PeV:n kuulema Eurooppa-oikeuden asiantuntija Pertti Eilavaara moitti esitystä ankarasti. ”Herää kysymys, miksi on esitetty väärä tulkinta, suoranainen valhe koko asiasta”, hän kritisoi esityksen perusteluja. Oikeuskanlerivirastolla on tutkittavanaan järjestöjen kantelu lakivalmistelun pelisääntöjen rikkomisesta.

Asiantuntijajärjestöt ovat kuitenkin edelleen valmiit yhteistyöhön, jotta aselaki pysyy jatkossakin toimivana, ja turvallisuutta parannetaan käytännössä, eikä mielikuvissa.

LISÄTIETOJA:
Antti Sukuvaara, Asealan elinkeinonharjoittajat (AAE), 040 772 6689
Timo Huikkala, Asekauppiaiden liitto, 0400 632 088
Caspar von Walzel, Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, 050 353 4714

Ei kommentteja: