torstai 25. helmikuuta 2010

TOINEN kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Asealan asiantuntijat tekivät uuden kantelukirjelmän liittyen eduskuntakäsittelyssä parhaillaan olevaan ampuma-aselakiesitykseen (HE 106/2009). Oikeuskanslerinvirasto antoi 21.1.2010 vastauksen aikaisempaan kantelukirjelmään ja kantelijoiden mielestä kaksi kirjeessä mainittua seikkaa jäivät edelleen epäselviksi. Kantelijat haluavat kiinnittää valtioneuvoston oikeuskanslerin huomiota erityisesti seuraaviin asioihin;
1. hyvän hallintotavan ja hyvän hallinnon noudattamisen valvonta
2. aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje.

Lue uusi kantelukirje kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Aikaisempi kantelukirje luettavissa tästä linkistä.

OKV:n vastaus 1. kantelukirjeeseen tästä linkistä.

Ei kommentteja: