torstai 20. elokuuta 2009

Taustaa aselakikeskustelulle

Ampuma-aselain uudistamishanke on asetettu sisäasiainministeriön toimesta ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi on annettu eduskunnalle kesäkuussa 2009 ja se on edennyt valiokuntakäsittelyyn tämän syksyn aikana.

Aselakihankkeen perimmäisenä pyrkimyksenä on meille kaikille tärkeän yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantaminen. Valitettavan puutteellinen ja huonosti valmisteltu lakiesitys kuitenkin läpimennessään etupäässä huonontaa aseturvallisuutta ja vaikuttaa suoraan yli 670.000 vastuulliseen ampuma-aseiden luvanhaltijaan sekä useisiin eri intressipiireihin. Kokonaisvaikutus on tätäkin suurempi eli voidaan ajatella, että lukuisia virheitä ja perustuslaillisia epäkohtia sisältävä lakiesitys koskettaa läpimennessään myös kaikkien harrastajien perhekuntia. Näin ollen asia vaikuttaa välittömästi tai välillisesti yli kahteen miljoonaan Suomalaiseen äänioikeutettuun henkilöön.

Uuden lain tulisi olla pitkäikäinen, kestävä ja huomioida vastuulliset alan harrastajat sekä asealan sidosryhmät aina yhdistyksistä luvanvaraista elinkeinoa harjoittaviin yrityksiin. Näin ei kuitenkaan ole, koska hankkeen eri vaiheissa ei ole huomioitu asiantuntijoiden lausuntoja tai eri intressipiirien näkemyksiä. Esityksen valmistelusta on vastannut Sisäasiainministeriön alaisen arpajais- ja asehallintoyksikön (AAHY) hallintoneuvos Jouni Laiho sekä lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen - joilla ei valitettavasti ole riittävää kokemusta alalta tai aselain kaltaisista erittäin laajoista lakikokonaisuuksista.

Aselaki Suomessa
Voimassaoleva ampuma-aselakimme on toimiva ja hyvin perusteltu. Nykytilanteessa ongelmia aiheuttaa lähinnä em. asehallintoyksikön sekavat, huonosti valmistellut ja monilta osin myös lainvastaiset ohjeistukset. Virkamiestyönä - ilman asiantuntija-apua - työstetyt ohjeet sekä lukuisat ohjeiden tarkennukset asettavat lupaviranomaiset erittäin hankalaan asemaan ja siirtävät pääpainon aseen ominaisuuksien tulkintaan hakijan ominaisuuksiin liittyvän harkinnan kustannuksella.

Lupaviranomaisia kuormittavat ja lain kanssa ristiriidassa olevat ohjeistukset aiheuttavat poliisilaitosten lupakanslioissa täysin subjektiivista tulkintaa. Näin ollen se asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan kotipaikkakunnasta riippuen. Tämän lisäksi vallalla oleva epätietoisuus sotkee täysin ylikuormitetun poliisin lupahallinnon normaalit rutiinit. Tässä yhteydessä on huomioitavaa, että AAHY:n valmisteleman aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen (AYO 19.10.2007) aikana on tapahtunut jo kaksi vakavaa kouluammuntaa/terroritekoa, koska ohje keskittyy aseeseen eikä hakijaan.

Esitys uudeksi aselaiksi
Ampuma-aselainsäädännön uudistamishanke on kaksivaiheinen ja se asetettiin 29.9.2008. Valitettavaa on, että hanke - kuten nykyiseen aselakiin liittyvät ohjeistukset - on valmisteltu ilman asiantuntijoita asehallintoyksikön virkamiesten voimin. Ensimmäisen vaiheen pääkohtia ovat mm. käsiaselupien luvansaannin tiukentaminen ja henkilön terveydentilan tarkempi selvittäminen. Toisessa vaiheessa keskitytään pääasiassa ampumaratoihin, ilma- ja jousiaseisiin sekä muihin tarvittaviin muutoksiin.

Lausunnot
Lainsäädäntöhankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvalla lausuntokierroksella pyydettiin eri intressipiirejä lausumaan asiasta erittäin nopealla aikataululla. Jo lausuntopyynnön saatteessa mainittiin, että hallituksen esityksen luonnos on taittamaton versio ja hallituksen esityksen yleisperustelut valitettavan puutteelliset sekä keskeneräiset.

Kaikki merkittävät alan harrastajia sekä ammattilaisia edustavat tahot arvostelivat jyrkkäsanaisesti keskeneräistä ja huonosti valmisteltua lakiesitystä ja vaativat sen palauttamista uudelleen valmisteluun. Tästä huolimatta ampuma-aselakiesitys toimitettiin eduskuntaan eikä hyvin perusteltuja lausuntoja huomioitu millään tavalla.

Lisätietoja, lausuntoja ja faktaa luettavissa Aselaki-Info -verkkosivuilla.

Ei kommentteja: