tiistai 26. huhtikuuta 2011

Uudet kansanedustajat ja aselaki

HS uutisoi 24.4.2011 että joka kymmenes kansanedustaja haluaisi kieltää käsiaseet. Kyseisessä kirjoituksessa kerrotaan että kiellon kannattajista suurin osa on sdp:n ja vasemmistoliiton edustajia, ja että noin 60 kansanedustajaa tiukentaisi tuoretta aselakia entisestään.

Jutussa kerrotaan että kymmenesosa kansanedustajista haluaisi kieltää käsiaseet kokonaan ja kuvaksi on valikoitu provosoivasti 9mm pistooli pöytälaatikossa, ihan kuin kyseisen kaltaisia aseita todellisuudessa säilytettäisiin vuoden 1998 aselain vastaisesti. - Ellei HS:n tarkoitus sitten ole kehottaa kansalaisia toimimaan lain vastaisesti?

Näkemyksien tukemiseksi esitetään populistisesti Tarja Filatovin(sdp) mielipide "Mitä enemmän aseita on helposti saatavilla, sitä suuremmat riskit. Ampumaharrastukseen liittyvät aseet olisi hyvä säilyttää erityisvalvotuissa oloissa ampumaharrastepaikoilla"

Esitetty mielipide tukee HS:n toimittajien, sekä yleensä ase(nne) vastaisten hokemaa mantraa "mitä enemmän aseita, sitä suuremmat riskit", kun jokainen lukutaitoinen osaa päätellä tilastoista että kyseisellä asialla ei ole mitään korrelaatiota todellisuuden kanssa, pikemminkin päinvastoin.

Mutta eihän totuus olekaan HS:n pääagendassa. - se kannattaa pitää mielessä koko aika. Lähdekriittisyydelle on siis todellista tarvetta.

Miten asia sitten käytännössä on?
HS:n vaalikoneen vastauksien perusteella käsiaseet haluaisi kieltää kokonaan seuraavasti: SDP: 8 edustajaa, PS: 1 edustaja, KESK: 1 edustaja, VAS: 6 edustajaa, VIHR: 2 edustajaa ja RKP: 1 edustaja.

SDP:
SDP:stä käsiaseiden kieltoa kannattavat: Tarja Filatov, Jukka Gustafsson, Rakel Hiltunen ,Mika Kari , Päivi Lipponen, Riitta Myller, Hanna Tainio ja Erkki Tuomioja, joista ainoastaan kaksi on perustellut näkemystään.

Tarja Filatov perustelee kantaansa toteamalla että: "Mitä enemmän aseita on helposti saatavilla, sitä suuremmat riskit. Ampumaharrastukseen liittyvät aseet olisi hyvä säilyttää erityisvalvotuissa oloissa ampumaharrastepaikoilla." ja Riitta Myller toteamalla: "Kaikki muut vaihtoehdot ovat huonompia."
Ilmeisesti Tarja Filatov (sdp) ei ole vaalikiireiltään vaivautunut ottamaan selvää siitä minkälaisia nämä ampumaharrastuspaikat maassamme ovat?

Koska ampumaradat ovat usein rakennettu syrjään asutuksesta, suosittelemme mitä hartaimmin pikaista tutustumista asiaan sekä fakta tiedon päivittämistä, sillä ideologisesti levyä paikallaan soittavien olisi jo korkein aika vaihtaa ainakin puolta, neulasta puhumattakaan.

Aseiden ynnä muun materiaalin säilyttämisen siirtäminen syrjään rakennetuille ampumaradoille olisi todella suuri turvallisuusriski, joten jo sellaisen ehdottaminenkin on järjetöntä. Ampumaradoilla ei yksinkertaisesti ole sopivia säilytystiloja eikä vartijoita.

Naapurimaassamme Ruotsissa siirryttiin aikoinaan puolustusvoimien aseiden hajavarastointiin korpibunkkereissa, sillä seurauksella että näihin kohteisiin kohdistui ennätysmäärä murtoja, joiden seurauksena suuri määrä sotilasaseita joutui rikollisten käsiin.

On ylipäätänsäkin ihmeteltävä ettei tämä tosiasia ole tarttunut kansanedustajien tietoisuuteen, vaikka asia on takuuvarmasti ollut esillä aselakiprosessin aikana. Tässä tietysti on oma osansa valheita ja virheellistä tietoa levittävällä medialla ja niillä riittävän hölmöillä kansanedustajilla, jotka eivät edes vaivaudu ottamaan asiasta selvää. - tai ehkä vika on kuullun ymmärtämisessä?

Riitta Myller:in vastauksen saman kaltaisuus on myös suoraan yhteneväinen kouluampujien "ongelmanratkomiskykyyn", sillä siihenhän riitti yksinkertainen ajatus siitä että "KOSKA MUUT VAIHTOEHDOT OVAT HUONONPIA", tunnetun kohtalokkain seurauksin.

SDP:n edustajien onkin lienee pikaisesti syytä tarkistaa kantaansa, sillä ainakin SDP:n poliittisen osaston päällikön Esa Suomiselta saamastamme vastauksesta saa hyvin selvän kuvan siitä että SPD:llä olisi halua korjata vasta uudistettuun aselakiin jääneet ongelmat.

"Pidämme tärkeänä, että uudistetun aselain toimivuudesta käytännössä kootaan systemaattisesti tietoa ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan nopeasti. Kun keskeisenä tavoitteena oli yhdenmukaistaa lain soveltamiskäytäntöä valtakunnallisesti, poliisihallinnon on koulutettava ja ohjeistettava aselupia hoitava henkilöstö kunnolla lain oikean tulkinnan ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
Terveisin,

Esa Suominen
poliittisen osaston päällikkö
SDP"

Perussuomalaiset:
Perussuomalaisista käsiaseet haluaisi kieltää Arja Juvonen, mutta hänkään ei ole esittänyt mitään perustetta esittämälleen kiellolle.

Keskusta:
Keskustasta käsiaseet olisi kieltämässä Ex-liikenneministeri Anu Vehviläinen, joka toteaa vastauksessaan että: "Mihin tavallinen ihminen tarvitsee käsiasetta? Ymmärrystäni riittää kyllä alan harrastajille ja keräilijöille, heidän osaltaan aseiden hallussapito pitäisikin järjestää asiallisella tavalla."

Ilmeisesti Keskustalaisen ex-ministeri Anu Vehviläisen mukaan me aseharrastajat emme ole tavallisia ihmisiä ja sen, sekä niin ikään ex-pääministeri Matti Vanhasen tekemän iltakoululinjauksen ja ex-pääministeri Mari Kiviniemen jatkaman linjauksen ylläpidon takia, ei ole mikään ihme että Keskusta on nyt oppositio puolue?

Meitä aseen omistajia kun on Suomessa hyvin iso joukko ja aseharrastuksilla on myös hyvin pitkät perinteet maassamme. Voidaan siis sanoa että kysymys koskee koko kansalaisluottamuksen ydinaluetta.

Yksinkertaistettuna Anu Vehviläiselle voisi sanoa: Tavallinen ihminen tarvitsee käsiasetta esimerkiksi urheiluammuntaan ja loukku- ja luolametsästykseen.

Vastaavasti tässä kohtaa voisi esittää kysymyksen: Mihin tavallinen kansalainen tarvitsee kahtasataa kansanedustajaa?

Vasemmistoliitto:
Vasemmistoliitosta käsiaseet haluaisi kieltää Paavo Arhinmäki, Annika Lapintie, Silvia Modig, Jari Myllykoski, Eila Tiainen ja Erkki Virtanen.

Antamaansa vastausta on perustellut ainoastaan Annika Lapintie, joka toteaa että: "Käsiaseiden saatavuuden rajoittaminen on välttämätöntä. Ihmisten vahingoittamiseen ja tappamiseen suunniteltujen aseiden yleistymistä Suomessa ei tule sallia. Pitkällä aikavälillä turvallisen yhteiskunnan luomisessa tärkeintä on huolehtia syrjäytymisen ehkäisemisestä. On satsattava voimakkaasti kouluterveydenhuoltoon ja palkattava lisää kouluterveydenhoitajia, koulupsykologeja ja huolehdittava riittävästä oppilaanohjauksesta."

Annika Lapintie edustaa pahimman luokan ääripopulismia fakta tiedoista välittämättä, mutta on jo totuttua hoplofobiasta kärsivää lapintietä "parhaimmillaan". - Mitenhän syrjäytymistä estetään käsiaseiden saatavuuden ja sitä kautta satojen tuhansien suomalaisten harrastusmahdollisuuksia rajoitamalla? - Tai miten aselailla parannetaan kouluterveydenhuoltoa, palkataan lisää kouluterveydenhoitajia, koulupsykologeja tai edes huolehditaan riittävästä oppilaanohjauksesta, kuten Annika Lapintie ilmeisesti yrittää kertoa?

Tässä kohtaa olisi myös syytä miettiä koko aselain uudistusprosessiin käytettyjä varoja ja sitä mistä nämä sitten ovat todellisuudessa pois. Ehkä ne ovat poissa juuri Annika Lapintien mainitsemista kouluterveydenhuollosta tai oppilaanohjauksesta?

Vihreät:
Vihreistä käsiaseet haluaisi kieltää Satu Haapanen ja Jani Toivola, joista vain jälkimmäinen on perustellut vastaustaan.

Jani Toivola toteaa perusteluinaan että: "Käsiaseen kantolupa vain erikoisluvalla. Ei edistä mitään yhteistä hyvää vaan päinvastoin luo lisää uhkaa ja vaaran riskejä yhteiskuntaamme. Tämän ovat osoittaneet viime vuosien traagiset julkisuutta saaneet ampumistapaukset".

Jani Toivola puhuu virheellisesti kantoluvasta, jollaisia ei ole myönnetty vuosiin. Nykyisin kyseessä on hallussapitolupa, joka oikeuttaa kuljettamaan asetta asetettujen rajoitusten puitteissa, eikä siis kantamaan sitä, sanan yleistävässä merkityksessä. Aseen kanto-oikeus on vain viranomaisilla sekä muilla erikseen määrätyissä työtehtävissä työskentelevillä.

Kun Jani Toivola toteaa että käsiase ei edistä mitään yhteistä hyvää, vaan päinvastoin luo lisää uhkaa ja vaaran riskejä yhteiskunnassamme, on kyseessä aika ahdasmielinen tulkinta kansalaisten yksityiselämään puuttuvasta harrastusoikeuden perusteettomasta rajoittamisesta, suhteessa siihen että kyseessä on seksuaalivähemmistöön kuuluva kansanedustaja, joiden oikeuksista on myös ollut vilkasta keskustelua julkisuudessa.

Ruotsalainen kansanpuolue:
Ruotsalaisesta kansanpuolueesta käsiaseiden kieltoa kannattaa ainoastaan Mikaela Nylander joka toteaa että: "Käsiaseita voisi tietysti käyttää työssä tai jos tarve esim vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa niin vaatii."

Ilmeisesti Mikaela Nylander ei itsekkään tiedä mitä olisi kieltämässä? - tämä on myös valitettavan yleistä, että ollaan kieltämässä jotain, vain sen takia että se tuntuu itsestä mukavalle, tai se olisi "paras" vaihtoehto.

Ruotsalaisen kansanpuolueen virallisen kannan aselakiin löydät myös alla olevasta linkistä:

http://www.aselaki.info/vaalit2011/ruotsalainen_kansanpuolue.html

Mitenkä puolueet sitten lopulta suhtautuvat aselaki-kysymykseen?

Kokoomuksesta 17 edustajaa kannattaa aselain epäkohtien korjaamista ja 19 edustajaa pitää aselakia hyvänä. Vain 8 edustajaa olisi asettamassa lisää kieltoja. Yksikään ei olisi kieltämässä käsiaseita kokonaan.

Sosiaalidemokraateista 25 edustajaa olisi asettamassa lisäkieltoja, 7 edustajaa korjaamassa aselain epäkohtia ja 9 edustajaa pitää aselakia hyvänä. 8 edustajaa olisi kieltämässä käsiaseet kokonaan.

Perussuomalaisista 25 edustajaa olisi korjaamassa aselain epäkohtia, 9 edustajaa pitää aselaki hyvänä ja vain viisi olisi asettamassa lisää kieltoja. Yksi edustaja olisi kieltämässä käsiaseet kokonaan.

Keskustan edustajista 12 olisi korjaamassa aselain epäkohtia, 19 edustajaa pitää aselakia hyvänä ja vain neljä olisi asettamassa lisää kieltoja. Yksi edustaja olisi kieltämässä käsiaseet kokonaan.

Vasemmistoliiton kansanedustajista 9 olisi asettamassa lisää kieltoja, kolme korjaamassa aselain epäkohtia ja 2 edustajaa pitää aselakia hyvänä. 6 Edustajaa olisi kieltämässä käsiaseet kokonaan.

Vihreiden edustajista 2 haluaisi kieltää käsiaseet kokonaan ja 7 edustajaa käsiaseiden säilyttämisen kotona. 1 edustaja piti aselakia hyvänä. Yksikään edustaja ei haluaisi korjata aselain epäkohtia.

Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajista 5 pitää aselakia hyvänä, 3 olisi asettamassa lisää kieltoja ja 1 korjaamassa aselain epäkohtia. 1 edustaja haluaisi kieltää käsiaseet kokonaan.

Kristillisdemokraattien edustajista kolme olisi asettamassa lisää kieltoja ja 2 edustajaa olisi korjaamassa aselain epäkohtia, 1 pitää aselakia hyvänä.

Yhteinen nimittäjä

Yhteinen nimittäjä kaikille ase- ja asenne vastaisille mielipiteille on täydellinen tietämättömyys vallitsevasta asiakokonaisuudesta, sekä faktojen korvaantuminen populismin suomalla hoplofobialla.

Kun esimerkiksi Ville Niinistö (Vihr) mainitsee HS:n vaalikoneessa että "Lakia voitaisiin vielä tiukentaa niin, että aseen teknistä osaa säilytettäisiin esimerkiksi poliisilaitoksella tai ampumaradalla sen sijaan että se olisi kotona lukitussa kaapissa", kertoo se paljon siitä suoranaisesta idiotismista joka näiden kaltaisissa mielipiteissä on yleensä vallalla.

Mitenhän Ville Niinistö (Vihr) on esimerkiksi ajatellut järjestää aseen teknisen osan säilyttämisen sekä siihen liittyvät ongelmat poliisilaitoksilla. Epäilemme vahvasti että Ville Niinistö ei edes tiedä kuinka paljon käsiaseita maassamme on, tai miten poliisilaitokset edes pystyisivät selviytymään prosessista jossa hakija tuo, hakee ja huoltaa aseensa poliisilaitoksella, tai edes sitä mitä tarkoitetaan aseen teknisellä osalla. Tekninen osa voi olla vaikkapa aseen optinen tähtäin, jolla ei aseen mekaanisen toiminnan kannalta ole merkitystä.

Myös ex-työministeri Anni Sinnemäki (vihr) ilmeisesti kannattaa käsiaseiden säilyttämisen kieltämistä kotona, mutta Sinnemäen vastauksesta: "Ampuma-aseharrastuksissa käytettäviä aseita voitaisiin säilyttää niille tarkoitetuissa tiloissa.", käy myös ilmi se utopistinen käsitys ampumaradoista.

Kansanedustajien pitäisikin käydä itse toteamassa minkälaisia maamme ampumaradat yleensä ovat.

Kuten jo yllä totesimme, aseita ei tule säilyttää huolettomasti syrjäisillä ampumaradoilla, siihen liittyvien turvallisuusriskien takia.

Onkin kansalaisnäkökulmasta huolestuttavaa että varsin monen asevastaisen kansanedustajien agendaan ei kuulu asioiden faktojen selvittäminen, vaan tämänkaltaiset edustajat pyrkivät tekemään aina sen mukaan, millä julkisuudessa saataisiin aikaan enemmän turhaa puhetta ja vähemmän käytännön tekoja.

Voidaankin jo sanoa että kyseessä on todellisentietämyksen täydellisen puuttumisen kautta eräänlainen massahysteriaan verrattava yhteiskunnallinen vaikutuskeino joka lopulta kääntyy aina käyttäjäänsä vastaan.

Valitettavasti on myös erittäin yleistä että tietämättömyys ja ylimielisyys pyritään peittelemään lietsomalla aiheetonta sekä turhaa pelkoa kansalaisissa oman asian edistämiseksi.

Mitä tämä sitten tarkoittaa reaalitodellisuudessa?

Lyhyesti: Yhteenvetona voidaan todeta että aselakia pitää hyvänä, tai aselain ongelmakohtien korjaamista kannattaa noin 126 edustajaa. Toivottavasti kyseinen asia nousee esille myös hallitusneuvotteluissa, sillä kuten tiedämme aihetta olisi.

Ainakin eduskuntavaalien todellinen voittaja, Perussuomalaiset, ovat tässä vahvoilla. Huomioitavaa on myös se että yksikään suurimman puolueen, eli Kokoomuksen, kansanedustajista ei olisi kieltämässä käsiaseita.

Joka tapauksessa hallitusneuvotteluista on tulossa mielenkiintoiset ja kuten monet edellisen kauden kansanedustajat muistavat, ei tulevasta kaudesta ole tulossa helppoa. - ainakaan niin kauan kuin aselakikysymys on saatettu päätökseen niin että sen kohteeksi joutuvat kokevat tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Kokoomuksen virallisen kannan aselakiin löydät myös alla olevasta linkistä:
http://www.aselaki.info/vaalit2011/kansallinen_kokoomus.html

Lähteet: aselaki.info, hs-vaalikone
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Joka+kymmenes+kansanedustaja+haluaa+kielt%C3%A4%C3%A4+k%C3%A4siaseet/1135265623216

Ei kommentteja: