tiistai 15. kesäkuuta 2010

RESUL:n kirjelmä hallintovaliokunnalle

15. kesäkuuta 2010 - Liittyy: HE 106/2009 

Arvoisa hallintovaliokunta,
Valiokuntanne on päättämässä ampuma-aselain muutosesityksen (HE 106/2009) jatkokäsittelystä.

Kuten kaikki asiantuntijajärjestöt ja lausuntovaliokunnat ovat todenneet, sisältää esitys lukuisia toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä ongelmia. Esityksen korjaaminen hallintovaliokunnassa olisi siten varsin haastava tehtävä.

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on ollut yhtenä osapuolena mukana valmistelemassa pitkään odotettua ampumaratalainsäädännön uudistusta. Tämä on keskeisin osa nk. ampuma-aselain uudistuksen II-vaihetta, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella.

Ampumaratalainsäädäntöä koskeva lainvalmistelu on nyt viime kuukausina vihdoin edennyt, vaikka sisäasianministeriö kutsui projektiryhmän kokoon ensimmäisen kerran vasta kuluvana keväänä. Nopean etenemisen on mahdollistanut muun muassa se, että projektiin nimetyt järjestöt aloittivat säädösuudistukseen liittyvän työn itsenäisesti jo lähes kaksi vuotta sitten.

Ampuma-aseturvallisuuden kehittäminen onnistuu hyvin ja kustannustehokkaasti viranomaisten koulutusta ja ohjeistusta kehittämällä. Moniongelmainen HE 106/2009 tulisi puolestaan nykyisessä muodossa jättää pöydälle. Sen sijaan ampuma-aselaista tulisi valmistella selkeä kokonaisuudistus, jossa viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja EU:n ampuma-asedirektiivin vaatimien muutosten lisäksi käsiteltäisiin selkeänä kokonaisuutena myös muut, nyt jo hyvin tiedossa olevat ampuma-aselain muutostarpeet, ennen kaikkea ampumaratojen turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Asiassa voidaan edetä hyvinkin ripeästi, sillä kokonaisuudistukseen liittyvä lainvalmistelu (nykytilan arviointi, kansainvälinen säädösvertailu) on jo hyvin pitkälti tehty vastaavan ministeriön toimesta, mukaan lukien myös ampumaratoja koskeva lainsäädäntö.

Ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöt ovat työskennelleet jo pitkään turvallisen, elinvoimaisen ja tuloksellisen ampumaurheilun sekä -harrastuksen eteen, ja ovat valmiita antamaan asiantuntija-apua myös tässä asiassa.

Yhteistyöterveisin,

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Arto Pulkki
Ampuma-asetoimikunnan puheenjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Lisätietoja:
Arto Pulkki - arto.pulkki@hrup.fi, p. 040-512 1215

Lataa tiedote tästä linkistä [pdf].

Ei kommentteja: