torstai 5. marraskuuta 2009

Aseesi eivät enää jatkossa ole minkään arvoisia!?

Sisäasiainministeriön alainen asehallintoyksikkö laittomilla ohjeillaan ja hallituksemme poliittisine aselakilinjauksineen ovat päässeet yhteen avaintavoitteeseensa; kaikkien aseiden, niin uusien kuin kuin käytettyjenkin arvo on romahtanut! Puhuttiinpa sitten kansalaisten yksityisomaisuudesta tai asealan elinkeinonharjoittajien vaihto-omaisuudesta niin tulos on sama. Käytännössä ns. "yhden käden aseiden" eli pistoolien ja revolvereiden arvo lähentelee nollaa ja jos muutosta ei saada aikaan niin "pitkienkin pyssyjen" eli metsästyskiväärien sekä haulikoiden arvo alkaa olla menetetty!

Eduskunnan käsittelyssä oleva aselakiuudistus on hiljentänyt jo etukäteen alan kaupallisia markkinoita viranomaisten toivomalla tavalla.
Kun aseluvan saanti vaikeutuu ja mahdollisten aseenostajien määrä vähenee, urheiluaseiden rahallinen arvo ja jälleenmyyntimahdollisuudet sulavat nopeasti.
Vaikein tilanne on yksityisillä käsiaseiden omistajilla, jotka haluaisivat mahdollisesti luopua kalliilla ostamistaan harrastusvälineistä. Näiden laillinen myyminen on jo käytännössä miltei mahdotonta, koska ostajia ei ole. (Taloussanomat 5.11.2009

Lue koko artikkeli tästä linkistä. [pdf]

Tämä asia siis yhdistää meitä kaikkia niin aktiiviharrastajia kuin kerran kaudessa esim. metsästystä tai ammuntaa harrastavia henkilöitä sekä heidän perillisiään eli asia koskettaa välittömästi ja välillisesti erittäin suurta osaa Suomen kansalaisista. Lähinnä juuri em. asehallintoyksikön virkamiesten eli hallintoneuvos Jouni Laihon ja lainsäädäntöneuvos Mika Lehtosen toimet liittyen AYO:n sekä lupahallintoa koskevin lainvastaisiin ohjeisiin ovat hyvin tehokkaasti ja nopeasti tuhoamassa perinteisen asealan elinkeinon Suomesta. On todella uskomatonta, että kaikki tämä on tapahtunut jo nyt lakiin koskematta. Edelleen kentällä ja harrastajapiireissä kuitenkin ollaan autuaan tietämättömiä ja jotkut tahot edelleen ajattelevat ettei nykyiset määräykset ja/tai tulevat lakimuutokset tule koskemaan meitä? Näin ajattelevat metsästäjät ja urheiluampujat sekä reserviläisemme ovat pahasti väärässä - nyt vihdoinkin tämä tulisi kaikkien ymmärtää lajista, harrastuksesta tai asemastaan riippumatta!

Alan elinkeinonharjoittajat ovat etulinjassa nähneet mitä markkinoilla on tapahtunut alkaen 29.9.2008 annettujen ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista sekä peruuttamista koskevien ohjeiden jälkeen. Kaikki ovat nähneet kuinka on käynyt käsiaseille kun lupia ei myönnetä tai lupaprosessi on tehty niin byrokraattiseksi, että harva edes yrittää hakea hankkimislupaa ja hankkia laillista asetta. Käsiaseiden arvo on romahtanut, niitä myydään "deaktivoituna" ties minne ja tämä sama tulee tapahtumaan hyvin pian myös kaikille pitkille käyttö- ja arvoaseille. Ainoa harrastajaryhmä mihin kalikka ei todennäköisesti kalahda on "suomen ylimystö" eli korkealta kartanoistaan alas katselevat "wahlroossit" jotka harrastavat muun sikariportaan kanssa "elämysjahteja" ja kiillottelevat muutaman sadan tuhannen euron arvoisia rinnakkaispiippuisia korujaan. Tavallisilta "työläisiltä" ja oikeilta metsä- ja erämiehiltä harrastusmahdollisudet ja/tai pienimuotoinen sijoittaminen harrastusvälineisiin kuitenkin tapetaan täysin.

Toivottavasti myös tulevaisuudessa aseharrastajamme voivat todeta, että; "raudassa ei ole raha hukassa" vaikkakin tähän tietoon tilanne näyttää erittäin pahalle. Jos tilanne ei muutu niin asekaupat eivät voi jatkossa hyvittää vaihdossa tarjottavista mitään eikä myöskään maksaa myyntiin tarjottavista aseista. Myös ne jotka eivät harrasta tai omista aseita voivat miettiä mitä kansalainen tuumaa jos harrastustoimintaa varten vuosien saatossa hankittu tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien eurojen arvoinen omaisuus muuttuu romuraudaksi vain siksi, että harrastusvälineet demonisoidaan ja luvan myöntämisprosessia vaikeutetaan kohtuuttomasti?

Edelleen on tietenkin niitäkin lupaviranomaisia, jotka noudattavat lakia mutta valtaosa kuitenkin toteuttaa laajaa harkintavaltaansa, lukee voimassa olevaa ampuma-aselakia kuin piru raamattua ja toimeenpanee virassaan AAHY:n sekä oman lääninsä poliisijohdon kiertokirjeitä. On huomioitavaa, että tämänkään kirjoituksen tarkoitus ei ole arvostella "ruohonjuuritason" viranomaisia tai saada potentiaalinen harrastaja luopumaan ajatuksesta hakea hankkimislupaa koska lupia kuitenkin kaikesta huolimatta edelleen myönnetään jos luvansaannin perusedellytykset täyttyvät = 1. harrastus ja 2. paikka/yhteisö jossa harrastaa. Kaikki asealan asiantuntijat ovat kuitenkin erittäin  huolestuneita kuinka tämä kaikki edellä ja myöhemmin mainittu tulee vaikuttamaan aseturvallisuuteen Suomessa?

Se mitä ei onneksi vielä suuremmassa määrin nähdä on laittoman asekaupan ja kanslaistottelemattomuuden vaikutukset yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Kun hallittu ja laillinen harrastaminen sekä aseen omistaminen tehdään lähes mahdottomaksi luodaan samalla iso kasa uusia ongelmia. On sanomattakin selvää, että ajamalla laillinen asekauppa nurkkaan loppupelissä voittajaksi selviytyy järjestäytynyt rikollisuus ja laiton asekauppa. Vaikkei maalattaisikaan mitään uusia suuria asekätkennän uhkakuvia seinille niin onhan se selvää, että jos kansalaisten yksityisomaisuudella ei ole jatkossa mitään arvoa laillisilla markkinoilla niin suuri osa ennen laillisesti omistetuista ja rekisteröidyistä harrastusvälineistä voi päätyä viranomaisvalvonnan ulkopuolelle.

Tämän lisäksi rajamme ovat auki Eurooppaan ja Venäjälle joten laiton tarjonta alkaa varmasti hyvin pian kohtaamaan laittoman kysynnän. Puhumattakaan rikollisista aineksista jos aivan tavallinen kansalainen haluaa silloin tällöin ampua pari haitta-/riistaeläintä tai poksutella hiekkamontulla niin miksi vaivautua hankkimaan aseeseen lupaa kun välineitä on runsaasti saatavilla muutenkin? Tai tuleeko tulevina vuosina Suomessa kummallisesti "katoamaan" suuri määrä aseita kun harrastajajoukot ja harrastajien perilliset lopultakin huomaavat, että luvaton aseen hankkija on huomattavasti maksuvalmiimpi kuin kukaan muu? Luovutetaanko vaikkapa edesmenneen sukulaisen arvokkaat aseet poliisille sulatettavaksi ilman korvausta vai törmääkö lupaviranomaiset entistä enemmän toteamukseen;  "ettei niitä nyt vain jostakin kumman syystä enää mistään löydy"?

On aivan aiheelista mennä itseemme ja kysyä, että missähän tosiaan tulevaisuudessa liikkuvat ennen lailliset ja rekisteröidyt (käsi)aseemme? Tai kuinka paljon lisää laittomia aseita virtaa markkinoille nyt tehtävien toimien johdosta? Kävelevätkö ne virkaansa hoitavaa poliisimiestä ja meitä itseämme vastaan vaikkapa kadulla? Näin ainakin briteissä tapahtuu ja englantilaisiinhan me haluamme itseämme vertailla ainakin jokaisessa aselakiesityksen vaiheessa? Ottakaa hyvät poliitikkomme ja kansalaiset viimeistään nyt järki käteen näissä aselakiin liittyvissä asioissa. Ei mielenterveysongelmia hoideta tai rikollisuuteen puututa huonoja aselakeja laatimalla - varsinkaan kiireessä ja ilman minkäänlaista asiantuntemusta kuten nyt on tehty!

Lue myös aiheeseen liittyvät "Aselaki ja mielenterveystyö" ja "Harrastajat syyllistetään" -artikkelit. [pdf]


Ei kommentteja: