tiistai 2. helmikuuta 2010

SUOMEN ASETIHEYS ON TAVANOMAISTA EUROOPPALAISTA TASOA

Metsästäjä lehdessä 1/2010 s. 38 on ansiokas artikkeli metsästäjien metsästysomaisuudesta. Artikkelissa on ajankohtainen ja tarkennusta vaativa kohta. Kuten artikkelissa mainitaan, hallituksen esityksessä eduskunnalle HE106/2009 ampuma-aselain muuttamiseksi yleisperusteluissa on esitetty, että Suomi olisi asetiheydeltään maailman kärjessä Yhdysvaltojen, Jemenin ja Norjan jälkeen – siis neljäs. Useissa muissa lehdistössä olleissa artikkeleissa on esitetty vastaavaa tietoa siten, että Suomi on asetiheydeltään kolmantena heti Jemenin jälkeen. Edelleen HE106/2009 yleisperusteluissa esitetään: ”Asukasmäärään 31.12.2008 (5 325 600) suhteutettuna Suomessa on jokaista sataa asukasta kohden 30 ampuma-asetta.”, mikä taas on ristiriidassa samassa yhteydessä esitetyn väitteen kanssa, että Suomen asetiheys olisi maailmassa neljänneksi suurin.

Väite siitä, että Suomi poikkeaisi asetiheydeltään eurooppalaisesta muusta tasosta, on virheellinen. Virheellinen tieto on lähtöisin tutkimuksesta, joka on löydettävissä seuraavalla viitteellä: Geneva Graduate Institute of International Studies. "Small Arms Survey 2007". Cambridge. Tässä tutkimuksessa esitetään Suomessa olevan yksityishenkilöiden hallussa rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä aseita yhteensä 2,1 – 3,6 milj. kappaletta ja näin Suomen yksityisomistuksessa olevan asetiheyden 41 - 69 kpl / 100 asukasta kohden. Suomen aserekisterissä oli 29.1.2009 hieman vajaat 1,6 milj. asetta eli tutkimuksen väitteen perusteella Suomessa pitäisi olla yksityisillä henkilöillä hallussaan n. 0,6 – 1,3 milj. luvatonta asetta. Tutkimus julkaistiin 2007, mutta kahdessa vuodessa Suomen aserekisterissä olevien aseiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut.

Sisäministeriö huomasi virheen ja oikaisi tutkimuksen tiedot tuoreeltaan tiedotteellaan jo 29.08.2007. Tiedotteessa mainitaan muun muassa: ”Aseluvanhaltijoiden lukumäärä Suomessa on noin 650 000 eli noin 12 prosentilla suomalaisista on ampuma-ase. Sveitsiläistutkimuksessa käytetyllä laskutavalla saadaan tulokseksi yhteensä noin 32 luvallista ja luvatonta ampuma-asetta sataa asukasta kohden.”

"Small Arms Survey 2007" –tutkimuksessa esitettyjen lukujen kanssa vertailukelpoinen asetiheysluku on Suomessa 30 – 32 asetta per 100 henkilöä. Suomen asemäärä ja –tiheys on tavanomainen. Suomen lisäksi muita maita joissa on 30 – 35 yksityisen hallussa pitämää asetta per 100 henkilöä ovat muun muassa Ranska, Kreikka, Kanada, Ruotsi, Itävalta ja Saksa. Suomi asettuu tyypillisten demokraattisten länsimaisten hyvinvointivaltioiden ryhmään, joissa ylipäänsä harrastetaan metsästystä tai ammuntaa.

Antti Sukuvaara
Puheenjohtaja
Asealan Elinkeinonharjoittajat ry


Lue myös blogimerkintä 'Asevastainen lobby ja heidän faktansa' jossa asiaan liittyvät linkit ja liitteet.

Ei kommentteja: