tiistai 9. marraskuuta 2010

Suomen todellinen asevienti - Osa 2, SaferGlobe Finlandin vastauksia

"SaferGlobe Finlandin julkaisemaa Suomen asevienti 2008 raportin on esitetty sisältäneen virheellisiä tietoja. Käyttämämme kaupallisen siviiliase- ja patruunaviennin tiedot perustuvat poliisihallituksen ylläpitämiin vientilupatietoihin ja puolustustarvikkeita koskevat tiedot puolustusministeriön vastaaviin tietoihin. Syy siihen miksi poliisihallituksen ja kirjoittajan käyttämien tullihallituksen ulkomaankauppaa koskevien tietojen välillä on vaihtelua selittyy seuraavilla tekijöillä:

- Poliisihallituksen luvut kertovat myönnetyistä vienti- ja kauttakuljetusluvista (Suomen asevientipolitiikka), kun tullihallituksen luvut kertovat toteutuneesta ulkomaankaupasta. Poliisihallituksen myöntämä vientilupa voi olla voimassa useampia vuosia, jolloin vientiä pitää katsoa tullihallituksen tiedoista useamman vuoden ajalta. Esimerkiksi mainitussa Kiina-tapauksessa osa patruunoista on voitu viedä vuonna 2009 tai myöhemmin.

- Käyttämäämme poliisihallituksen lukuun sisältyy kaikki Suomesta viedyt aseet. Ne voivat olla myös yksityishenkilöiden viemiä, kauttakuljetusluvilla kolmansista maista tuotuja, Sakon varastosta myymiä aseita kuin myös johtuen luvan voimassaolosta ei vielä valmistettuja aseita. Toki mainittu ero tullihallituksen ja poliisihallituksen lukujen välillä on niin suuri, että se voi järkevästi selittyä vain kauttakuljetuksella. Sakon omistaa italialainen Beretta, joka voi aivan hyvin viedä muualla valmistamiaan aseita myyntiin Sakon/Suomen kautta.

- Mainittu tulliluokka CN 930630 sisältää patruunoiden lisäksi myös patruunoiden osat jolloin vuoden aikana viedystä kilomäärästä ei saa suoraan jakamalla patruunoiden määrää. Tulliluokkia käytetään verotuksen perusteena, ei vietävien tuotteiden luonteen määrittämiseksi.

- Tekstissä todettiin, että "patruunoiden vienti Kiinaan ei ole kielletty". EU Asevientikieltojulistus Kiinaan vuodelta 1989 mainitsee "aseet" eikä erittele tarkemmin mitä sillä tarkoitetaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö patruunoiden vienti Kiinaan olisi kiellettyä. Suomessa patruunoiden ei ole katsottu kuuluvan "ase"-kategoriaan toisin kuin muualla (jo kielellisesti erottelemme patruunat aseista) . Esimerkiksi YK totesi Suomen rikkoneen aikanaan YK:n Etelä-Afrikkaan asettamaa asevientikieltoa, koska Suomi ei katsonut viemiensä patruunoiden kuuluvan aseisiin ja kiellon alaisuuteen. Mutta, kuten todettua EU:n asevientikieltojulistus on lausumassaan epämääräinen eikä määrittele asiaa tarkemmin vaan siitä mitä se koskee tai ei koske, pitäisi olla olemassa EU:n tarkennus tai Suomen kansallinen säädös.

- Tarkoituksemme on seurata Suomen asevientipolitiikkaa minkä takia on olennaisempaa katsoa minne Suomesta viedään aseita kuin seurata yksittäisen suomalaisen valmistajan tuotantoa. Käsite "suomalainen ase" pätee ainakin Tikka ja TRG-22 / 42 kiväärien kohdalla, mutta yhä useampi ase on Beretta-konsernin valmistama. Patruunoissa Nammo Lapua on suomalais-norjalainen ja on hyvin vaikea sanoa patruunoiden olevan suomalaisia, kun niitä viedään Suomesta Ruotsiin tai Norjaan tehtaalta toiselle.

Palautteenne oli meille tärkeää, ja olemme aiemmin saaneet Sakon entiseltä henkilökunnalta saman sisältöistä palautetta. Seuraavassa raportissa pyrimme tekemään tilastointiperusteet vieläkin tarkemmiksi, vaikka olemme niitä jo nyt avanneet raportin viimeisellä aukeamalla olevassa Lähteet ja selitykset-osassa. Kirjoittajan kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että nykyjournalismissa sensaatiohakuisuuden seurauksena uutisoidaan kiistoja herättävistä seikoista tai jopa uutisoidaan muiden viestimien uutisten perusteella viitsimättä etsiä käsiin alkuperäistä lähdettä.

Ystävällisin terveisin,
SaferGlobe Finland"


Suomen asevientipolitiikka, vienti- ja kauttakuljetusluvat vs. Kiina-tapaus

SaferGlobe Finlandin käyttämät "kaupallisen siviiliase- ja patruunaviennin" tiedot perustuvat poliisihallituksen ylläpitämiin vientilupatietoihin ja "puolustustarvikkeita koskevat tiedot" puolustusministeriön vastaaviin tietoihin, ihmettelemme kovasti sitä miksi Ylen jutussa sekä tutkimuksessa puhutaan nimenomaan "siviiliaseista" ja "siviiliaseisiin tarkoitetuista patruunoista", varsinkin kun kerran tutkimukseen on otettu mukaan myös Suomen puolustustarvike viennit. Lisäksi poliisihallituksen ylläpitämät vientilupatiedot sisältävät myös toteutumattoman viennin. Vientilupa ei tarkoita, että luvan antamia tuotteita olisi viety, vaan kyseessä on lupa viedä.

SaferGlobe Finlandin asevientiraportti koskee vuotta 2008, jolloin oli kyseisen tutkimuksen mukaan viety kiinaan mainitsemamme määrä patruunoita, eikä niin, että tilastoja olisi kyseisessä tutkimuksessa tai Ylen uutisoinnissa tarkasteltu laajemmin useammalta vuodelta tämän jälkeen. Tutkimuksessa ja Ylen uutisessa mainitaan vain vuoden 2008 tilanne, eikä viittausta muihin vuosiin esitetty. Uutinen puhuu pelkästä viennistä ja esittää jopa täsmällisen määrän joka aseita ja patruunoita on viety.

Lisäksi on jo sinänsä kyseenalaista että Kiinaan olisi 2008 tosiasiallisesti viety 720 000 siviiliaseissa käytettävää patruunaa, sillä Kiina on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista aseiden ja patruunoiden tuottaja- ja viejä maista. Esimerkiksi Kiinalaisen Norincon (China North Industries Corporation) liikevaihto oli 2008 noin 120.8 miljoonaa euroa ja samainen yritys työllisti 456 000 henkilöä. Luvut antavat mittakaavan, verrattaessa niitä Sako Oy:n liikevaihtoon samana vuonna (37,2 M€ ja 192 henkilöä).

Suomessa valmistetut ja ulkomaille viedyt aseet

Ylen uutisessa mainitaan nimenomaan että "Suomi vie aseita maihin jossa...", eikä siis sitä että yksityishenkilöt vievät aseita, tai että aseita viedään kauttakuljetusluvilla Suomesta eteenpäin. Ihmettelemme myös sitä että jos kerran kyseessä on tutkimus, miksi SaferGlobe Finland kuitenkin toteaa vastauksessaan että: "Ne voivat olla myös yksityishenkilöiden viemiä, kauttakuljetusluvilla kolmansista maista tuotuja, Sakon varastosta myymiä aseita kuin myös johtuen luvan voimassaolosta ei vielä valmistettuja aseita"? - "Voivat olla" ei tarkoita samaa kuin "ovat". Näyttää siltä, että SaferGlobe Finland ei tiedä, mutta arvailee.

SaferGlobe Finlandin vastauksessa suuri ero tullihallituksen ja poliisihallituksen lukujen välillä koitetaan "selittää järkevästi" kauttakuljetuksella, mikä ei ole kuitenkaan sama kuin maininta "Suomi vie aseita...". On siis tärkeää tehdä ero Suomen aseviennin osalta, ja sen osalta mikä on kauttakuljetusta (joka ei siis ole Suomen valtion harjoittamaa siviiliasevientiä). Kulkeehan Suomen satamien kautta satoja tuhansia kontteja tavaraa, joka ei koskaan ole Suomen harjoittamaa vientiä ja tuontia, eikä sitä erikseen uutisoida Suomen harjoittamana vientinä tai tuontina.

On täysin epäuskottavaa, että yksityiset kansalaiset veisivät aseita millään mittarilla laskettuna merkittäviä määriä. Yksityisviennillä ei voida selittää lähes puolta siitä määrästä jonka Sako Oy kykenee vuodessa valmistamaan ja viemään.

Väitämme myös, että Suomen kautta ei viedä aseita kolmansiin maihin. Miksi edes vietäisiinkään? Mitä järkeä olisi siinä, että esimerkiksi Beretta välivarastoisi aseita Suomeen ennen niiden toimittamista vastaanottajamaahan? SaferGlobe Finland yrittää myös ilmeisesti vastauksessaan selittää, että vuonna 2008 Sako olisi toimittanut varastosta aikaisempina vuosina valmistamiaan kymmeniä tuhansia aseitta vientiin. Kuka tahansa, joka tuntee nykyaikaista teollisuustuotantoa sekä yritystaloutta, tietää heti ettei yksikään yritys varastoi puolen vuoden tuotantoaan, vaan tuotteet tehdään tilausten mukaan tarpeeseen. Kuvitelma muusta on absurdi, luulisi jopa SaferGlobe Finlandin tutkijoiden ymmärtävän tämän.

Patruunat ja patruunan osien erot sekä tullaus ja vientisäännökset

Kuten SaferGlobe Finlandin vastauksessa todetaan, tullinimikeluokka CN 930630 sisältää myös patruunoiden osat (painotan sanaa osat). Kyseisessä tutkimuksessa, tai sen pohjalta tehdyssä Ylen uutisessa esitetty väite Kiinaan viedyistä 720 000 siviiliaseen patruunasta ei voi yksinkertaisesti pitää paikkaansa. Mikäli aiemmin mainitsemamme tullin vientitilastoista löytyvä (paljous) kilomäärä 818 kg pitäisi sisällään patruunoiden lisäksi niiden osia, kuten luoteja ja hylsyjä, tarkoittaisi tämä myös käytännössä sitä että varsinaisia patruunoita olisi viety vieläkin vähemmän. Tullin tilastoista löytyvä patruunaviennin arvo 29 305 euroa vahvistaa myös hyvin sen, että todellisuudessa patruunavienti on ollut 2008 Kiinaan mitätöntä ja väite 720 000 patruunan viennistä ei voi pitää paikkaansa.

Patruunan osa ei siis ole sama kun varsinainen patruuna, vaan patruuna on aseissa käytettävä ampumatarvikekokonaisuus, jossa ammus, ruutipanos ja nalli on liitetty toisiinsa. Tavallisesti liittäminen on toteutettu hylsyn avulla. Tykkien patruunoista käytetään nimitystä patruunalaukaus. Eli tässäkin on selkeästi yksi monista virheistä kyseisessä "tutkimuksessa", jossa yksiselitteisesti puhutaan patruunoista.

Mitä taas tulee SaferGlobe Finlandin esittämään väitteeseen, "Tulliluokkia käytetään verotuksen perusteena, ei vietävien tuotteiden luonteen määrittämiseksi", niin kehotamme mitä ystävällisimmin tutustumaan vientisäännöksiin ampuma-aseiden, niiden osien ja patruunoiden ynnä muiden osalta. Ellei SaferGlobe Finland sitten yritä tutkimuksellaan väittää että aseita ja/tai patruunoita vietäisiin tullin ohitse kenenkään tietämättä? - Käsittääksemme tämä olisi rikoslain tarkoittamaa salakuljetusta?

Virallisen tiedon sekä nykyisen käytännön mukaan tulliviranomaisen on valvottava, että vientilupa on voimassa ja että viennin kohteena olevat esineet ovat vientiluvan mukaisia ottaen erityisesti huomioon mitä edellä on selostettu ampuma-aseiden, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten luokittelusta. Vientilupa sisältää aina vähintään yhden liitetaulukon, johon tulliviranomaisen on merkittävä erän esinemäärä, viennin kokonaismäärä, huolinnan viite sekä tulliviranomaista koskeva merkintä. Tullin on valvottava, etteivät luvassa mainitut määrät ylity ja että tavarat ovat menossa luvassa mainittuun maahan sekä luvassa mahdollisesti mainitulle loppukäyttäjälle.

EU:n Kiinaa koskeva asekieltovientijulistus - Suositusmuotoinen julistus

SaferGlobe Finlandin vastauksessa todetaan että: "EU:n asevientikieltojulistus Kiinaan vuodelta 1989 mainitsee "aseet" eikä erittele tarkemmin mitä sillä tarkoitetaan", sekä myös että: "EU:n asevientikieltojulistus on lausumassaan epämääräinen eikä määrittele asiaa tarkemmin", tarkoittaa tämä vallitsevassa nykykäytännössä sitä että patruunoiden vienti Kiinaan ei ole erikseen kielletty. Tässä ei sen suhteen ole tulkinnallisia epäselvyyksiä, sillä se mikä ei ole erikseen kielletty, on sallittu.

On myös huomioitava se että suomen kieli ei ole mitenkään erityinen aseiden ja ammusten erittelyssä. Esimerkiksi englannin kielessä ampuma-ase = firearm, patruuna = cartridge, ammunition jne. määrittelevät yksiselitteisesti mistä on kysymys. Englannin kielessäkään "firearm" ei sisällä patruunoita. Termit ovat jo sinänsä yksiselitteisiä vaikka SaferGlobe Finland yrittääkin vastauksessaan esittää muuta. Vastaava kielellinen yksiselitteisyys on myös ranskan ja saksan kielissä.

Lisäksi mainittu asevientikieltojulistus on lähinnä suositusmuotoinen, eikä se esimerkiksi sido muissa EU maissa toimivia yrityksiä, joilla on jo ennestään asekauppaa Kiinan kanssa.

Suomen asevientipolitiikka ja sen seuraaminen sekä esitetty suhde yksittäiseen asevalmistajaan

Esitetty selitys on myös aika Ihmeellinen kuvitelma siitä, että aseita valmistavilla, tai yleensä muilla yrityksillä, olisi valtaisa halu siirrellä tuotteita tehtaidensa välillä. Miksi näin ylipäätänsä tehtäisiin, tai miksi tämänlaiseen turhaan logistiikkaan sekä lupabyrokratiaan tuhlattaisiin resursseja ja varoja?

Selitys on aivan käsittämätön, varsinkin kun otetaan huomioon nykyinen reaalitaloudellinen markkinatilanne aseiden, patruunoiden sekä niiden tarvikkeiden osalta. Koska yhdelläkään alalla toimivalla yrityksellä ole taloudellista mahdollisuutta toimittaa tavaraa yhtään mihinkään muualle, kuin valmistavalta tehtaalta asiakkaalle – mahdollisimman suoraan ja kustannustehokkaasti.

Ihmettelemme myös sitä miksi SaferGlobe Finland kuitenkin mainitsee vastauksessaan että: "Tarkoituksenamme on seurata Suomen asevientipolitiikkaa minkä takia on olennaisempaa katsoa minne Suomesta viedään aseita kuin seurata yksittäisen suomalaisen valmistajan tuotantoa.", ja ottaa kuitenkin itse esille suomalaisen SAKO Oy:n valmistamia asemalleja, jos kerran tarkoituksena ei ole ollut seurata yksittäisen suomalaisen valmistajan tuotantoa? Dilemma johtunee osin siitä, että Sako Oy on ainoa merkittävä suomalainen asevalmistaja.

SaferGlobe Finland toteaa vastauksessaan että: "Käsite "suomalainen ase" pätee ainakin Tikka ja TRG-22/42 kiväärienkohdalla", nostaen tällä erityisesti esille SAKO TRG kiväärit, joita käytetään myös Suomen puolustusvoimissa. Kyseessä on siis asemalli, jolla on myös sotilaskäyttörooli, mikäli sillä ampuu sotilas. Näinhän on myös monien muidenkin aseiden kohdalla, kuten me kaikki tiedämme. On kuitenkin huomioitava että kyseinen asemallisto on käytössä huomattavasti laajemmin kilpailu/rata-aseena ja myös metsästysaseena.

SAKO ja Tikka tuotemerkkien kiväärit valmistetaan Suomessa, Riihimäellä SAKO Oy:n toimesta, jonka omistaa Beretta Holding. SAKO Oy:ssä työskentelee noin 200 suomalaista ja lisäksi se työllistää alihankintaketjunsa kautta hyvinkin saman määrän muita suomalaisia. SAKO ja Tikka kiväärit ovat myös avainlipputuotteita. Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Avainlipun myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.

Palaute, tilastointiperusteet sekä tutkimus kyseenalaisin lähtein

Palaute on varmasti aina tärkeää, samoin saatujen vastausten perusteella tehdyt lisäselvitykset. Jos SaferGlobe Finlandin tutkimus ja Ylen uutisointi aiheesta olisivat perustuneet yksikäsitteisesti oikeaksi todennettavaan tietoon, olisi tutkimus ja uutinen paljon helpompi uskoa. Nyt tutkimuksen luotettavuus voidaan voimakkaasti kyseenalaistaa tosiasioidensa osalta.

Mitä tulee nykyjournalismin tilaan, sen osaksi on valitettavasti tullut myös ottaa vastaan mahdollisesti tarkoitushakuinen tutkimus, ilman todennettavia faktoja. Selittely on myös valitettavan yleistä nykyjournalismille, erityisesti siinä vaiheessa, kun joku kyseenalaistaa tutkimuksen tosiasioiden valossa.

Löyhiin asiatietoihin perustuvia tutkimuksia tekevät pääasiallisesti aatteelliset liikkeet ja järjestöt, joilta usein myös puuttuu relevantti vasta-argumentaatio käytettävissä olevien todellisten tietojen tullessa esiin.

Marko Tammelin
Toimittaja
Rekyyli-lehti

Julkaisuvapaa

Ei kommentteja: