keskiviikko 30. kesäkuuta 2010

SUOMESSA EI ASEITA KANNISKELLA

Yhdysvaltain korkein oikeus katsoi perustuslain takaavan kaikille oikeuden kantaa ampuma-asetta, eikä tätä oikeutta voi paikallisin päätöksin rajoittaa. Suomalaista keskustelua varten on syytä selventää eräitä käsitteitä, sillä Yhdysvaltain aselainsäädäntö poikkeaa suuresti Suomen ja yleensäkin europpalaisten maiden laeista.

Suomessa myönnetään ampuma-aseisiin hallussapitolupa. Sellaisia kantolupia, kuin Yhdysvaltain KKO tarkoittaa, ei Suomessa myönnetä lainkaan.Varsinaisia kantolupia on lähinnä poliisilla, tullimiehillä ja vastaavilla viranhaltijoilla, mutta siviileille niitä myönnetään vain hyvin harvoin. Nämä poikkeukset voivat olla esimerkiksi rahakuljetuksia hoitavat vartijat, mutta eivät tavanomaista vartijantyötä tekevät. Tarpeella suojella itseään ei Suomessa saa kantolupaa muuhun kuin kaasuaseeseen.

Hallussapitolupa oikeuttaa tietenkin kuljettamaan aseen sinne, missä sitä käytetään siihen tarkoitukseen mihin lupa on myönnetty, mutta lataamattomana ja suojuksessa. Ladattua asetta saa kantaa esimerkiksi metsästäessä tai urheiluampuja ampumaradalla. Lataamattominakaan aseita ei ole lupa kanniskella tarpeettomasti mukanaan - se johtaa helposti aseluvan menettämiseen. Siksi näitä säädöksiä noudatetaan tarkkaan.

Mediassa on tavan takaa uutisia "asemiehen etsinnästä" tai "asemiehen piirittämisestä". Poliisihallituksen mukaan kukaan ei ole koonnut kunnollista tilastoa siitä, kuinka suurella osalla "asemiehistä" on ollut tosiasiassa lelupyssy, mutta siitä on kysymys ainakin 9 / 10 tapauksista.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Henkirikoskatsaus 2009 kertoo, että vuosina 2002-2008 Suomessa selvitettiin 803 henkirikosta (henkirikosrekisterissä ovat vain selvitetty tapaukset). Uhreista tapettiin teräaseella 307, nyrkeillä 183, astalolla ym. 156, laittomalla ampuma-aseella 75, luvallisella ampuma-aseella 64. Luvallisten ampuma-aseiden osuus on siis pieni,vaikka juuri tällä jaksolla keskiarvoa nostivat Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhat.

Mikko Niskasaari
toimittaja

Lisätietoa esim. Wikipedian "Aseenkanto"-artikkelista tästä linkistä.

Ei kommentteja: