tiistai 20. lokakuuta 2009

Aselupia peruutetaan mielivaltaisesti

Viime viikolla julkistettujen tietojen mukaan ampuma-aseiden hallussapitolupia on peruutettu tänä vuonna jo yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Vuoteen 2007 verraten aselupien peruutukset ovat lisääntyneet noin 50 prosenttia.

Ammunnan harrastajat kannattavat aseluvan peruuttamista huume-, väkivalta- tai ampuma-aserikoksiin syyllistyneeltä henkilöltä. Ne ovat lain mukaisia perusteita. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että aseenomistajien tällaiset teot olisivat lyhyessä ajassa lisääntyneet 50 prosentilla. Aselupien peruutetaan myös keinotekoisilla syillä, perusteilla joita voimassaoleva laki ei tunne. Vaikka laki antaa lupaviranomaiselle huomattavan paljon harkintavaltaa, se ei anna oikeutta mielivaltaan. Osa vääristä päätöksistä johtuu sisäministeriön syksyllä 2008 antamista ohjeista, jotka sisältävät lainvastaisia määräyksiä.

Helsingissä aselupien peruutuksia on perusteltu esimerkiksi ylinopeusakoilla. Turussa on paljastunut tapaus, jossa iäkkään henkilön aseluvat peruutettiin, koska hän ei ollut maksanut tämän metsästysvuoden riistanhoitomaksua. Maksua ei kuitenkaan ole pakko maksaa joka vuosi, jos metsästyksessä on välivuosi, eikä maksujen seuranta kuulu poliisille. Turun poliisilaitos oli myös hankkinut henkilöstä, tämän tietämättä, lääkärinlausunnon. Lääkärin mukaan lupien peruuttamiselle ei ollut mitään aihetta, mutta ne peruutettiin silti.
Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys ampuma-aselain muuttamiseksi laajentaisi suuresti poliisin oikeutta hankkia kansalaisten salassa pidettäviä terveystietoja. Perusoikeuksia vakavasti loukkaava esitys johtaisi todennäköisesti viranomaisten yhä laajempaan mielivaltaan.

Lisätietoja ampumajärjestöjen edustajilta:
Timo Huikkala (Asekauppiaiden Liitto ry) p. 0400 632 088
Runo Kurko (NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry) p. 045 126 6952
Jari Mäkinen (Suomen Asehistoriallinen Seura ry) p. 050 52 48 466

Ei kommentteja: