torstai 8. huhtikuuta 2010

Uusi aselakiesitys antaa keinot sananvapauden rajoittamiseen

Vuosikymmeniä Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäsenyys oli edellytys radioamatööriluvan saannille. Lakia muutettiin 1989 perustuslain vastaisena ja yhdistykselle asetettu valvontavelvollisuus poistettiin.

Nyt ajetaan läpi uutta aselakia, jossa aseluvan saanti sidotaan yhdistyksen jäsenyyteen. Minulla on kokemusta yhdistymispakon käytöstä keinona toimittajan sananvapauden rajoittamiseen. Toimitin 1980-luvulta 2000-luvun alkuun järjestöistä riippumatonta radioharrastajien Skanneri-lehteä. Noina vuosina jouduin usein painostuksen kohteeksi arvostellessani valvontaviranomaiseksi nostettua järjestöä. Myös erottamistani Suomen Radioamatööriliitosta esitettiin liiton hallitukselle. Perusteluna oli sopimaton käytös, eli toimittajana harjoittamani kriittinen ja paljastava kirjoitteluni amatööriharrastuksen harmaista puolista.

Nyt luodaan uutta yhdistyspohjaista ilmiantojärjestelmää, joka ei koske vain muutamaa tuhatta radioamatööriä vaan noin puoltatoista miljoonaa aseenomistajaa ja heidän perheenjäsentään. Vastuuta aseluvan myöntämisestä halutaan siirtää ampuma- ja metsästysseuroille ja riistanhoitopiireille. Kouluttamattomat henkilöt saavat poliisin arviointivallan ja lakiin kirjoittamattoman velvollisuuden antaa ilmi epämiellyttävät aseenomistajat.

Koin työssäni viime vuosituhannella miten rehellisyys voi johtaa lakisääteisen harrastusoikeuden menettämiseen. Toteutuessaan uusi aselaki johtaa siihen, että aselupia suosittelevat ampumaseurojen vapaaehtoistyöntekijät alkavat pelätä ja nukkua yönsä huonosti miettien, mitä aseluvan saanut tai tämän perheenjäsen mahtaa parasta aikaa touhuta.

Valmisteilla on kyttäysjärjestelmä – kopio vanhasta kunnon Neuvostoliitosta, missä autonkin saattoi ostaa vain nuhteeton puolueen jäsen.

Esa Salldén
OH6NFV, toimittaja
Petäjävesi

Ei kommentteja: