perjantai 11. syyskuuta 2009

Aselaki lähetekeskustelu eduskunnassa 10. syyskuuta 2009

Erittäin aktiivisen lähetekeskustelun perusteella järjen valoa voi vihdoinkin olla aselakiasiassa näkyvissä ja järjestöjen tekemä työ vääryyksien oikaisemiseksi ei ole mennyt hukkaan. Tavoitteet ovat kaikilla suunnilleen samat vain keinot kuinka niihin päästään on harkittava huomattavasti tarkempaan kuin kyseisessä ala-arvoisessa lakiesityksessä on tehty. Puutteellisen lain valmistelun johdosta asiaa käsittelevillä valiokunnilla tulee olemaan erittäin suuri työ ja vastuu. Muutoshaluja hallituspuolueiden edustajilla on ja näin ollen tulisikin olla itsestään selvää ettei eduskunta hyväksyisi aselainlainmuutosta sellaisenaan.

Koko lähetekeskustelu on ladattavissa kirjallisessa muodossa tästä linkistä. [pdf]

"Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden  vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen  ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden  laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan  lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta."

Ei kommentteja: